#36. události 1948-2000

15. 12. 1948: Ministerstvo zemědělství převzalo zabraný majetek

1949: schválen prodej pozemků F. Aschenbrennera ve St. Hradišti vybraným občanům z Rábů

2. 1. 1949: slavnostní ustavující schůze KNV v Pardubicích

26. 6. 1949: v Pardubicích ustaven Jednotný národní výbor (spojující funkce MNV a ONV)

13. 8. 1949: v Lovčím zámečku č. p. 38 se narodil Václav Stejskal (kronika obce+rodný list)

12. 9. 1949: budovy Ministerstvo zemědělství přidělilo MNV Pardubice

9. 11. 1949: Národní kulturní komisi odeslán soupis inventáře v "Sociálním domově města Pardubic" v Rábech

1950: do Hájenky č. p. 40 se z č. p. 55 přestěhoval Arnošt Jirout s rodinou

5. -. 8. 7. 1952: v pardubickém hotelu Grand politický monstrproces s národními socialisty

29. 9. 1952: v pardubickém hotelu Grand začal další inscenovaný politický proces

20. 3. 1953: Lidová opera Pardubice zahájila Prodanou nevěstou v Městském divadle

30. - 31. 3. 1953: v Ohrazenicích proces se skupinou Odboj, vedenou "kulakem" Skalickým

1. 7. 1953: Lovčí zámeček č. p. 38 jako Internát pracovního dorostu

10. 9. 1953: do Lovčího zámečku č. p. 38 se přestěhoval Josef Čapučuch z Hradce Králové

8. 1. 1954: narozen v č. p. 40 Pavel Jirout

červen 1954: prvním zasedáním nového ONV Pardubice zanikl dosavadní JNV Pardubice

7. 9. 1954: v č. p. 38 se narodil Václav Schejbal

15. 10. 1954: internát Odborného učiliště Státních pracovních záloh č. 18

6. 4. 1955: odhlášeni poslední ubytovaní Státních pracovních záloh č. 18

23. 4. 1955: do č. p. 58 se přestěhovala rodina Bukačova z Bohumilče

27. 9. 1955: Domov důchodců Ráby

1. 9. 1956: z č. p. 40 se přestěhovala rodina Arnošta Jirouta do vlastního domu č. p. 76

7. 9. 1956: do č. p. 58 se přestěhovala rodina Josefa Zdražila z Ochozu u Nasavrk

1957: rodina Jaroslava Bukače se přestěhovala z č. p. 58 do č. p. 40

29. 7. 1957: do č. p. 40 se přestěhoval Josef Kulhavý z Morašic

26. 11. 1957: výpověď z bydlení v Hájence č. p. 40 rodině Jar. Bukače

26. 2. 1958: koncertem otevřeno Komorní divadlo v Husově sboru

26. 6. 1958: v č. p. 40 zemřel Jaroslav Bukač, narozený 21. 3. 1909

17. 10. 1958: se rodina Stejskalova přestěhovala z č. p. 38 do vlastního domu č. p. 77

14. 6. 1959: v č. p. 58 se narodil Petr Zdražil

1960: rozhodnutím vlády zrušen Pardubický kraj

29. 5. 1961: se z č. p. 40 odstěhoval do Chvojence Jaroslav Bukač, nar. 5.12.1934

4. 12. 1962: se z č. p. 40 odstěhovali Josef Kulhavý s Alenou, roz. Bukačovou

28. 2. 1963: z č. p. 40 se odstěhovala Anna Bukačová, rozena Pourová

22. 5. 1964: Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež (ÚSP Ráby)

26. 4. 1965: Rozhodnutí o přípustnosti stavby oplocení a opravy ÚSP Ráby

1. 6. 1965: se z č. 58 odstěhovala rodina Zdražilova do vlastního domu č. p. 80

11. 11. 1965: do č. p. 40 se přistěhoval Milan Juklíček (nar. 10. 2. 1942)

15. 4. 1966: se do č. p. 58 (?) nastěhoval Michal Florian z Bratislavy

18. 7. 1966: se do č. p. 40 přistěhovala Jaroslava Juklíčková, roz. Dvořáková

1967: Richard Drasche-Wartinberg se oženil s Eleonore hraběnkou z Attems

5. 4. 1967: se z č. p. 58 (?) odstěhoval Michal Florian do Bratislavy

15. 5. 1967: slavnost jmenování sestry Modesty do čela Československé provincie

13. 6. 1968: do č. p. 40 se přistěhoval Jan Bříza s Jaroslavou a Radkou Čihákovými

21. 8. 1968: okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy

26. 5. 1969: VčKNV zřídil Východočeský státní komorní orchestr Pardubice

18. 6. 1969: do č. p. 58 se opět přistěhoval Michal Florian z Bratislavy

7. 12. 1970: do č. p. 40 se nastěhoval Jiří Knop (nar. 1953) z Železného Brodu u Loun

2. 8. 1971: v Lovčím zámečku č. p. 38 se narodil Martin Koch

3. 9. 1971: z č. p. 58 se odstěhoval Michal Florian do Šternberku, o. Kladno

14. 10. 1972: v Hájence č. p. 40 se narodil Martin Bříza

27. 7. 1973: žádost o souhlas s výstavbou provozní budovy ÚSP

1978: do č. p. 40 se ze Srchu přestěhovali Zdenek a Dana Balcarovi

1979: do č. p. se přistěhovala Marie Hrušková, nar. 29. 12. 1933

1979: do č. p. se přistěhovala Anna Praskajová, nar. 2. 11. 1929

13. 2. 1980: zaměřena západní část bílé provozní budovy pro katastr nemovitostí

22. 10. 1980: z č. p. 40 se odstěhoval Zdenek Balcar (nar. 9. 11. 1955) do Hradce Králové

27. 4. 1982: Miloš Huňka převzal k bydlení Hájenku č. p. 40 (viz též kronika obce)

1986: dr. Jiří Kotyk publikoval ve Zprávách KPP studii o prvním vlastníku Lovčího zámečku

21. 6. 1988: vydáno stavební povolení na přístavbu východní části bílé budovy

17. 11. 1989: tzv. Sametová revoluce

21. 5. 1991: vyhlášen restituční zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

30. 3. 1992: Helena Chodová se vzdala restitučního nároku ve prospěch sestry Evy Mlejnkové

16.6.1992: uzavřena dohoda o restitučním vydání pozemků a Hájenky č. p. 40

8. 9. 1992: uzavřena dohoda o vydání budov v areálu ÚSP v restituci

15. 10. 1992: kolaudace přístavby východní části bílé budovy ÚSP Ráby

9.11.1992: pravomocné rozhodnutí potvrdilo restituční dohodu o vydání pozemků

16. 11. 1992: Okresní pozemkový úřad potvrdil restituční dohodu z 8. 9. 1992

18. 12. 1992: předání budov č. p. 38 (Lovčí zámeček) a č. p. 58 restituentce

26. 4. 1993: kolaudace vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod

14. 4. 1993: uzavřena nájemní smlouva ÚSP o dočasném užívání nemovitostí od 1. 1. 1993

2. 7. 1994: pravomocné rozhodnutí vyjmulo z restituce bílou provozní budovu bez č. p.

27. 7. 2000: smlouva o převodu bílé budovy na Sdružení obcí pod Kunětickou horou

31. 7. 2000: skončení nájemního poměru ÚSP v areálu Lovčího zámečku v Rábech


KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134