Digitalizované prameny

O originální archiválie pečuje Státní oblastní archív Hradec Králové, archivní oddělení Zámrsk, NAD 377 Velkostatek Pardubice 1494-1952, dle archívní pomůcky č. 412 z roku 1963:


počet fotografií
inv. č. 218 Lesní plán Ráby 1886-1895, kniha 19975
inv. č. 464 Jednací protokoly 1879-1881, kniha 444408
inv. č. 465 Jednací protokoly 1882-1884, kniha 445465
inv. č. 466 Jednací protokoly 1885-1887, kniha 446
789
inv. č. 467 Jednací protokoly 1888-1889, kniha 447657
inv. č. 468 Jednací protokoly 1890-1891, kniha 448650
inv. č. 469 Jednací protokoly 1892-1893, kniha 449546
inv. č. 470 Jednací protokoly 1894-1895, kniha 450545
inv. č. 471 Jednací protokoly 1896-1897, kniha 451653
inv. č. 472 Jednací protokoly 1898-1899, kniha 452691
inv. č. 473 Jednací protokoly 1900, kniha 453372
inv. č. 474 Jednací protokoly 1901, kniha 454369
inv. č. 475 Jednací protokoly 1902, kniha 455574
inv. č. 476 Jednací protokoly 1903, kniha 456318
inv. č. 477 Jednací protokoly 1904, kniha 457325
inv. č. 478 Jednací protokoly 1905, kniha 458325
inv. č. 479 Jednací protokoly 1906, kniha 459324
inv. č. 480 Jednací protokoly 1907, kniha 460316
inv. č. 481 Jednací protokoly 1908, kniha 461334
inv. č. 482 Jednací protokoly 1909, kniha 462302
inv. č. 483 Jednací protokoly 1910, kniha 463331
inv. č. 484 Jednací protokoly 1911, kniha 464319
inv. č. 485 Jednací protokoly 1912, kniha 465366
inv. č. 486 Jednací protokoly 1913, kniha 466363
inv. č. 487 Jednací protokoly 1914, kniha 467349
inv. č. 488 Jednací protokoly 1915, kniha 468363
inv. č. 489 Jednací protokoly 1916, kniha 469359
inv. č. 490 Jednací protokoly 1917, kniha 470361
inv. č. 491 Jednací protokoly 1918, kniha 471372
inv. č. 492 Jednací protokoly 1919, kniha 472431
inv. č. 546 Rejstřík k protokolům 1878-1884, kniha 526324
inv. č. 547 Rejstřík k protokolům 1885-1886, kniha 527169
inv. č. 548 Rejstřík k protokolům 1887-1888, kniha 52893
inv. č. 549 Rejstřík k protokolům 1889-1891, kniha 529147
inv. č. 550 Rejstřík k protokolům 1892-1894, kniha 530148
inv. č. 551 Rejstřík k protokolům 1895-1897, kniha 531149
inv. č. 552 Rejstřík k protokolům 1898-1900, kniha 532192
inv. č. 553 Rejstřík k protokolům 1901-1910, kniha 533331
inv. č. 554 Rejstřík k protokolům 1911-1915, kniha 534342
inv. č. 555 Rejstřík k protokolům 1916-1920, kniha 535310
inv. č. 576 Prodej velkostatku 1881, karton 120
inv. č. 626 Lom na Kunětické hoře 1891-1912, karton 3186
inv. č. 1466 Měsíční zprávy 1883, karton 462 227
inv. č. 1467 Měsíční zprávy 1884, karton 462119
inv. č. 1468 Měsíční zprávy 1887, karton 462226
inv. č. 1531 Různé personálie 1847-1921, karton 491443
inv. č. 1532 Lesní stavby 1861-1883, karton 492 - část
 892
inv. č. 1533 Lesní stavby 1884-1911, karton 493 - část
517
inv. č. 1556 Kunětická hora 1860-1912, karton 513358
inv. č. 1557 Zámek Pardubice 1892-1908, karton 513101
inv. č. 1564 Korespondence s Generálním ředitelstvím, karton 519 1068
inv. č. 1568 Roční zprávy a účetní bilance, karton 5231099
inv. č. 1569 Roční zprávy a účetní bilance, karton 524760
inv. č. 2048 Výpisy ze zemských desek 1860-1887, karton 9401154
inv. č. 2097 Korespondence 1881 [1832-1889], karton 10171139
inv. č. 2097 Korespondence 1881 [1840-1915], karton 10181051
inv. č. 2098 Korespondence 1882 [1854-1887], karton 10191140
inv. č. 2098 Korespondence 1882 [1831-1883], karton 10201071
inv. č. 2099 Korespondence 1883 [1863-1884], karton 10211171
inv. č. 2099 Korespondence 1883 [1847-1916], karton 1022907
inv. č. 2100 Korespondence 1884 [1857-1884], karton 10231550
inv. č. 2100 Korespondence 1884 [1853-1885], karton 10241360
inv. č. 2100 Korespondence 1884 [18811885], karton 1025894
inv. č. 2101 Korespondence 1885 [1871-1886], karton 10261374
inv. č. 2101 Korespondence 1885 [1820-1889], karton 1027919
inv. č. 2101 Korespondence 1885 [1870-1885], karton 10281474
inv. č. 2102 Korespondence 1886 [1872-1887], karton 10292020
inv. č. 2102 Korespondence 1886 [1882-1890], karton 1030 - obsahuje i lesní výkazy
750
inv. č. 2102 Korespondence 1886 [1852-1893], karton 10311573
inv. č. 2102 Korespondence 1886 [1853-1887], karton 10321872
inv. č. 2103 Korespondence 1887 [1862-1887], karton 10331616
inv. č. 2103 Korespondence 1887 [1886-1888], karton 10342490
inv. č. 2103 Korespondence 1887 [1731-1910], karton 10352192
inv. č. 2132 Korespondence 1916 [1912-1916], karton 11522275
inv. č. 2132 Korespondence 1916 [1861-1916], karton 11531969
inv. č. 2132 Korespondence 1916, karton 1154 - část1599

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 • inv. č. 2139 Koupě velkostatku 1921-1927, karton 1170
 • inv. č. 2139 Udržování budov a inventáře 1920-1928, karton 1170
 • inv. č. 2318 Hlavní kniha důchodu 7/1873-6/1874, kniha 608
 • inv. č. 2319 Hlavní kniha důchodu 7/1874-6/1875, kniha 609
 • inv. č. 2320 Hlavní kniha důchodu 7/1875-6/1876, kniha 610
 • inv. č. 2321 Hlavní kniha důchodu 7/1876-6/1877, kniha 611
 • inv. č. 2322 Hlavní kniha důchodu 7/1877-6/1878, kniha 612
 • inv. č. 2323 Hlavní kniha důchodu 7/1878-6/1879, kniha 613
 • inv. č. 2324 Hlavní kniha důchodu 7/1879-6/1880, kniha 614
 • inv. č. 2325 Hlavní kniha důchodu 7/1880-6/1881, kniha 615
 • inv. č. 2326 Hlavní kniha důchodu 1-6/1881, kniha 616
 • inv. č. 2327 Hlavní kniha důchodu 1882, kniha 617
 • inv. č. 2328 Hlavní kniha důchodu 1883, kniha 618
 • inv. č. 2329 Hlavní kniha důchodu 1884, kniha 619
 • inv. č. 2330 Hlavní kniha důchodu 1885, kniha 620
 • inv. č. 2331 Hlavní kniha důchodu 1886, kniha 621
 • inv. č. 2332 Hlavní kniha důchodu 1887, kniha 622
 • inv. č. 2333 Hlavní kniha důchodu 1888, kniha 623
 • inv. č. 2334 Hlavní kniha důchodu 1889, kniha 624
 • inv. č. 2335 Hlavní kniha důchodu 1890, kniha 625
 • inv. č. 2336 Hlavní kniha důchodu 1891, kniha 626
 • inv. č. 2337 Hlavní kniha důchodu 1892, kniha 627
 • inv. č. 2338 Hlavní kniha důchodu 1893, kniha 628
 • inv. č. 2339 Hlavní kniha důchodu 1894, kniha 629
 • inv. č. 2340 Hlavní kniha důchodu 1895, kniha 630
 • inv. č. 2341 Hlavní kniha důchodu 1896, kniha 631
 • inv. č. 2342 Hlavní kniha důchodu 1897, kniha 632
 • inv. č. 2343 Hlavní kniha důchodu 1898, kniha 633
 • inv. č. 2344 Hlavní kniha důchodu 1899, kniha 634
 • inv. č. 2345 Hlavní kniha důchodu 1900, kniha 635
 • inv. č. 2346 Hlavní kniha důchodu 1901, kniha 636
 • inv. č. 2347 Hlavní kniha důchodu 1902, kniha 637
 • inv. č. 2348 Hlavní kniha důchodu 1903, kniha 638
 • inv. č. 2349 Hlavní kniha důchodu 1904, kniha 639
 • inv. č. 2350 Hlavní kniha důchodu 1905, kniha 640
 • inv. č. 2351 Hlavní kniha důchodu 1906, kniha 641
 • inv. č. 2352 Hlavní kniha důchodu 1907, kniha 642
 • inv. č. 2353 Hlavní kniha důchodu 1908, kniha 643
 • inv. č. 2354 Hlavní kniha důchodu 1909, kniha 644
 • inv. č. 2355 Hlavní kniha důchodu 1910, kniha 645
 • inv. č. 2356 Hlavní kniha důchodu 1911, kniha 646
 • inv. č. 2357 Hlavní kniha důchodu 1912, kniha 647
 • inv. č. 2358 Hlavní kniha důchodu 1913, kniha 648
 • inv. č. 2359 Hlavní kniha důchodu 1914, kniha 649
 • inv. č. 2360 Hlavní kniha důchodu 1915, kniha 650
 • inv. č. 2361 Hlavní kniha důchodu 1916, kniha 651
 • inv. č. 2362 Hlavní kniha důchodu 1917, kniha 652
 • inv. č. 2363 Hlavní kniha důchodu 1918, kniha 653
 • inv. č. 2364 Hlavní kniha důchodu 1919, kniha 654
 • inv. č. 2365 Hlavní kniha důchodu 1920, kniha 655
 • inv. č. 2415 Peněžní deník důchodu 1881-1883, kniha 705
 • inv. č. 2422 Peněžní deník důchodu 1891, kniha 712
 • inv. č. 2483 Knihy bilancí 1890-1891, kniha 772
 • inv. č. 2690 Účetní přílohy 1881, karton 1243
 • inv. č. 2691 Účetní přílohy 1882, karton 1243
 • inv. č. 2692 Účetní přílohy 1883, karton 1243
 • inv. č. 2693 Účetní přílohy 1884 [-1887], karton 1243
 • inv. č. 2915 Hlavní kniha lesního materiálu 1882, kniha 1136
 • inv. č. 2916 Hlavní kniha lesního materiálu 1883, kniha 1137
 • inv. č. 3123 Deník cihelny a lomu 1864-1868, kniha 1280
 • inv. č. 3124 Deník cihelny a lomu 1868-1870, kniha 1281
 • inv. č. 3125 Deník cihelny a lomu 1873-1881, kniha 1282
 • inv. č. 3126 Deník cihelny a lomu 1881-1895, kniha 1283
 • inv. č. 3430 Mapa panství Pardubice 1882
 • inv. č. 3552 Lesní okrsek Ráby 1890
 • inv. č. 3553 Hospodářská mapa 1916-1925, Ferdinand Kučera 1918
 • inv. č. 3554 Hospodářská mapa Ráby 1:5000, K. Kotinský 1901
 • inv. č. 3555 Porostní mapa Ráby 1:10000, K. Kotinský 1901
 • inv. č. 3556 Porostní mapa hájemství Ráby od K. Poláka 1886
 • inv. č. 3557 Mapa probírek hájemství Ráby od V. Kalivody 1886
 • inv. č. 3960 Mapa pozemků obec Hradiště, Brozany a Ráby 1900
 • inv. č. 3993 Mapa pozemků obcí Hradiště, Brozany, Ráby 1896
 • inv. č. 4018 Mapa okolí Kunětické hory 1900, mapa 592
 • inv. č. 4019 Mapa pozemků katastru Ráby 1900, mapa 593
 • inv. č. 4020 Nákres pastviny Ohrada Ráby 1865, mapa 594
 • inv. č. 4021 Nákres vrchnostenské pastviny Ráby 1900, mapa 595
 • inv. č. 4022 Plán lesní tratě Hradečnice 1889, mapa 596
 • inv. č. 4023 Nákres lesního úseku Kladivo 1900, mapa 597
 • inv. č. 4023 Nákres lesního úseku Olšina 1879, mapa 598
 • inv. č. 4025 Plán rábské bažantnice 1899, mapa 599
 • inv. č. 4026 Plán kůlny hlídače a hromosvodu 1860, mapa 600
 • inv. č. 4027 Plán Pohůrské bažantnice 1912, mapa 601
 • inv. č. 4028 Stavební plán myslivny v Rábu 1900, mapa 602
 • inv. č. 4029 Situační plán k lomu na Kunětické hoře 1884, mapa 603
 • inv. č. 4030 Mapa pozemků obce Ráby 1900, mapa 604

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134