#10. události 1850-1922

18. 3. 1850: Heinrichu Drasche (1811-1880) se ve Vídni se narodil syn Richard

1860: Heinrich Drasche v Inzelsdorfu nechal postavit rodinnou pohřební kapli

6. 6. 1861: v Pardubicích se narodil Josef Pírka

1873: Dr. Richard Drasche podnikl studijní cestu na Špicberky

11. 1. 1874: se narodil František Aschenbrenner, pozdější vlastník Lovčího zámečku

1875: Dr. Richard Drasche podnikl cestu kolem světa

6. 12. 1876: se Richard Drasche oženil s Marií Antonií Groner

9. 11. 1879: ve Vídni se narodil Rudolf Richard Drasche

24. 7. 1880: zemřel Heinrich Drasche-Wartinberg, narozený 1811

18. 6. 1881: rytíř Richard Drasche koupil pardubický velkostatek

3. 12. 1881: parforsní hon za účasti korunního prince Rudolfa

1882: začátek stavby Lovčího zámečku dle kroniky obce Ráby

1882: Richard Drasche zakládajícím členem spolku pro vystavení divadla (100 zl.)

1882: vydán popis stavu Kunětické hory od Augusta Sedláčka

1882: popis stavu Kunětické hory od Josefa Nechvíle

4. 10. 1882: první popis Lovčího zámečku včetně vybavení v novinách Pernštýn

13. 8. 1883: rytíř Richard Drasche byl povýšen na barona

7. 9. 1883: v Pardubicích se poprvé rozsvítily 4 elektrické lampy Ing. Fr. Křižíka

3. 2. 1884: baron Richard Drasche-Wartinberg převzal nový erb

5. 9. 1884: velký sesuv na Kunětické hoře

1885: začal vycházet mladočeský tisk "Pardubické listy" s přílohou Pardubický perník

5. 6. 1885: císař jmenoval Fr. Schmoranze ředitelem c. k. Uměleckoprůmyslové školy v Praze

1886: vydána kniha Antonín Němec: Úpravy vodní v Čechách ku prospěchu hospodářství

12. 6. 1886: Richard Drasche zvolen do okresního zastupitelstva v Pardubicích

24. 10. 1886: Richard Drasche sponzoruje pardubické dostihy (1.000 zl.)

1888: recenze Lovčího zámečku od Františka Adolfa Šuberta (zmiňuje telefon)

3. 4. 1888: Josefu Pírkovi byl udělen titul "Dvorní fotograf vévody nassavského"

5. 8. 1888: Josef Pírka otevřel ateliér v Pardubicích (dnes třída Míru č. p. 109/110

1889: Drasche daroval Muzejnímu spolku diamanty, byl jmenován jeho zakládajícím členem

5. 7. 1889: Richard Drasche zvolen poslancem Českého zemského sněmu (1889-1895)

1891: Jubilejní zemská výstava v Praze

2. 8. 1892: zavedena rakousko-uherská koruna (K) jako polovina předchozího zlatého (zl.)

1894: Hynek Tittl publikoval Schematismus velkostatků v království Českém

1894: stavba okresní silnice v Rábech

1894: Národopisná výstavka v Pardubicích

30. 1. 1894: František Schmoranz st. píše c. k. Centrální památkové komisi

1895: recenze Gustava Schmoranze ve Sborníku Čechů Dolnorakouských

1895: nejstarší fotografie Lovčího zámečku (Josef Pírka)

1895: Národopisná výstava v Praze

5. 9. 1895: v Pardubicích zahájen provoz 1. telefonní ústředny (18 stanic)

28. 12. 1896: schváleno vyvlastnění lomu na Kunětické hoře

1896: pojednání o záchraně hradu od Bedřicha Skrbka

1899: Josef Pírka pozván do Vídně, získal titul c. k. dvorní fotograf

9. 9. 1900: narodila se Miloslava Lohařová, budoucí majitelka Lovčího zámečku

25. 7. 1903: zahájena Východočeská výstava v Pardubicích

15. 9. 1903: Východočeskou výstavu navštívil arcivévoda Karel Ferdinand

28. 9. 1903: ukončena Východočeská výstava v Pardubicích

1904: stavba silnice Ráby - Kunětice

1905: vydány Dějiny Pardubic od Fr. K. Potěšila

16. 5. 1907: položen základní kámen divadla v Pardubicích

20. 9. 1908: Drasche podporuje založení hasičského sboru v Rábech (100 korun)

1909: Richard Drasche pro syna Rudolfa Richarda získal zámek Ebreichsdorf u Vídně

15. 5. 1909: zahájeno přímé telefonní spojení Pardubice - Vídeň

19. 6. 1910: první veřejný vzlet Ing. J. Kašpara v Čechách i rakouské monarchii

4. 8. 1910: Rudolf Richard Drasche se oženil s Francouzkou Nadjou, hraběnkou d'Orval

1912: Richard Drasche podporuje přístavbu chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích

30. 12. 1912: Pardubice získaly přímé telefonické spojení s Prahou

1913: baron Drasche zaplatil vitrážové okno chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích

1913: v Pardubicích založena perníkárna Melekta

22. 7. 1913: v Ebreichsdorfu se narodil Richard Eberhard Drasche, budoucí pilot

24. 8. 1913: znovu vysvěcen chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích po přístavbě

6. 12. 1913: konal se poslední parforsní hon na Pardubicku

1914: v Pardubicích založena perníkárna Melartos

28. 6. 1914: atentát na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este

26. 7. 1914: vyhlášena mobilizace

28. 7. 1914: začala 1. světová válka

19. 9. 1914: v pardubickém Městském divadle koncertoval Jan Kubelík

27. 1. 1916: nad Kuněticemi ze severu na jih přeletěla vzducholoď Zeppelin

1. 10. 1917: Muzejní spolek si od barona Drasche pronajal hrad Kunětická hora

28. 9. 1918: vyhlášení Československé republiky

9. 11. 1918: zákon č. 32/1918 Sb. o obstavení velkostatků

3. 12. 1918: vyhláška č. 288/1918 Sb. o historických a uměleckých památkách

1919: pořízena fotografie Lovčího zámečku od Josefa Benáčka

25. 2. 1919: zákonem č. 84/1919 Sb. vznikla Československá koruna (Kč)

29. 3. 1919: v Pardubicích se začaly kolkovat rakouské papírové peníze

16. 4. 1919: zákon č. 215/1919 Sb. o zabrání velkého majetku pozemkového

31. 5. 1919: úřední prohlídka Lovčího zámečku, byly zabaveny 4 obrazy

12. 9. 1919: v Pardubicích zřízena Východočeská hudební škola

18. 11. 1919: interprelace poslanců Národního shromáždění

28. 11. 1919: jednání Muzejního spolku o koupi Kunětické hory

19. 12. 1919: podpis prozatímní smlouvy o prodeji Kunětické hory, jednání o zámku

3. 1. 1920: odpověď ministra na interprelaci poslanců Národního shromáždění

4. 1. 1920: valná hromada Muzejního spolku schválila koupi Kunětické hory

25. 1. 1920: valná hromada Muzejního spolku schválila smlouvu o koupi pardubického zámku

28. 1. 1920: baron Drasche podepsal smlouvu o prodeji Kunětické hory

15. 3. 1920: kupní smlouva Muzejního spolku a Dr. Richarda Drasche-Wartinberg

26. 3. 1920: v pardubickém hotelu Veselka se konala ustavující schůze Kunětického družstva

1. 7. 1920: Státní pozemkový úřad převzal do vlastnictví velkostatek Pardubice

7. 7. 1920: zaknihována smlouva o koupi Kunětické hory Muzejním spolkem

5. 10. 1920: učiněna dohoda o převodu zbytkového statku 250 ha nemovitostí F. Aschenbrennerovi

1921: Státní pozemkový úřad vydal knihu o pozemkové reformě na velkostatku Pardubice

1921: vydán Körbrův průvodce po Čechách (zmiňuje barona jako bývalého vlastníka)

1. 1. 1921: pardubický okres převzal do své správy část Drascheho velkostatku

14. 7. 1921: Muzejní spolek převzal dle smlouvy z 15. 3. 1920 pardubický patronát

16. 8. 1921: Dr. Drasche-Wartinberg ve Vídni podepsal dohodu o převodu 250 ha pozemků F. Aschenbrennerovi

17. 8. 1921: F. Aschenbrenner převzal od správy velkostatku dřítečský patronát

1922: vydána publikace František Karel Rosůlek: Kunětická Hora

1922: do Lovčího zámečku se přestěhoval Arnošt Valenta, nar. 5. 4. 1898 (kronika obce s. 44)

9. 10. 1922: smlouva o převodu Lovčího zámečku do majetku manželů Aschenbrennerových


KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134