#00. úvodem

Zveřejňujeme koncept textu do připravované publikace ke 150. výročí Lovčího zámečku z roku 1882, který bude průběžně doplňován a upravován.

Ačkoliv se z povahy tématu dotkneme hradu Kunětická hora, pardubického zámku, obce Ráby a dalších skutečností, nejde nám o sepsání jejich úplné historie, ale o hodnocení souvislostí, pramenů a literatury z pohledu dějin Lovčího zámečku.

Využíváme komunikačních možností internetu a zveme ke spolupráci další autory, konzultanty a oponenty.

Když jsme zdevastovaný Lovčí zámeček po Ústavu sociální péče v roce 2003 převzali, neměli jsme vůbec žádné informace o této stavbě - pouze nájemní smlouvu a výpis z katastru nemovitostí! Od té doby jsme v pátrání po její úžasné historii potěšitelně pokročili a jsme stále překvapováni.

Snad se podaří v soukromých i státních archívech najít původní plány stavby Lovčího zámečku a zámeckého parku, dokumenty z jejich realizace i příběhy ze života obyvatelů a vlastníků této výjimečné památky, jež je opomíjeným předobrazem slavné České chalupy na zemské Jubilejní výstavě 1891. Její osudy dokonale odrážejí všechny historické mezníky ve středoevropském prostoru.

Za všechny podněty a materiály k úpravám či doplnění předem děkujeme.

Publikaci věnuji svým rodičům, manželce a dětem, manželům Vostřezovým, Balážovým, Zemčákovým i Kovářovým, Jiřímu Štikovi, rodině ing. Jaroslavy Dojivové-Netíkové a ing. Petru Mlejnkovi, kteří nejvíce pomohli s přeměnou žalostného stavu areálu bývalého Ústavu sociální péče do nové funkce Království perníku se zážitkovým programem Muzea perníku v Perníkové chaloupce.

Lovčí zámeček Ráby - opravy vstupní haty

Fascinující zážitek při odkrývání dlažby ve vstupní hale pod cementovou stěrkou a na ní nalepeného linolea (30. 10. 2004).

Za pomoc s pátráním po pramenech a jejich interpretací jsme aktuálně zavázáni hlavně Ing. Petru Mlejnkovi, Petru Šormovi, PhDr. Jiřímu Kotykovi Ph.D., Ing. Gustavu Kadlecovi, Doc. Ing. Vladimíru Benáčkovi CSc., Ing. Haně Černíkové, Miroslavě Hlaváčkové, Josefu Zemčákovi, Mgr. Kateřině Novákové, Mgr. Petrovi Mückemu, Mgr. Renatě Hollegchové, Mgr. Ivu Šulcovi, Mag. Dr. Ulrike Zimmerl a všem autorům použité literatury.

Děkujeme všem.

Luděk Šorm, jménem vydavatele


KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134