EN č.801: Pojď, dušičko vyvolená, drahou krví vykoupená!

Nápěvy prostonárodních písní českých K. J. Erbena (1862)

Pojď, dušičko vyvolená, drahou krví vykoupená! přijmiž radosti nebeské, s námi rozkoše andělské, s námi rozkoše andělské.

Platnost obrázku vypršela.


KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134