Naučná stezka Kotvice [ Naučná stezka ]

Naučná stezka Kotvice, ChKO Poodří
Naučná stezka Kotvice se nachází na katastru obce Nová Horka v okrese Nový Jičín. Území o výměře 105 ha zahrnuje rybníky Nový a Kotvice, bývalou oboru zámku v Nové Horce a lesní porosty na terasovém svahu s množstvím drobných pramenišť. Jedná se o významnou ornitologickou a botanickou lokalitu.

Naučná stezka Kotvice byla otevřena v roce 1983. Začíná v Nové Horce (místní část Studénky) u bývalého mlýna na kraji lesa a je vedena přírodní rezervací Kotvice a dalšími přírodně zajímavými částmi kolem Odry až do Studénky k Pasečnému mostu nedaleko železniční trati. Délka stezky je asi 3 km a k napojení na ni lze využít žlutou turistickou značku, která vede od železniční stanice ve Studénce do Albrechtiček a na stezku navazuje u Oderské lávky. Stezka je fyzicky nenáročná, přístupná celoročně a na 10 zastaveních se návštěvník seznámí s ekosystémy lužního lesa, rybníků, meandrující Odry a trvalých tůní.

Naučná stezka má 6 zastávek:

1 - na jihozápadním okraji rezervace v oboře, všeobecné informace o území rezervace, charakter lužních lesů v přirozené skladbě, bylinné patro a ornitofauna lužního lesa.

2 - U Karlova rybníka - charakteristika rákosin s jejich ptačími obyvateli.

3 - Na hrázi Kotvice u Karlova rybníka - poskytuje přehled o vodních rostlinách, kachnách a dravcích.

4 - U Kotvice - (severní okraj rezervace), přestavuje další vodní rostliny spolu s potápkami.

5 - Zastavení u Odry - věnováno geomorfologii, rostlinstvu, živočišstvu nejbližšího okolí vodního toku řeky.

6 - U Slaňáku - ukázka slepého ramene řeky Odry s charakteristickými rostlinami a živočichy stojatých vod.

Provoz naučné stezky:
Naučná stezka je přístupná po celý rok, pro návštěvníky nejpřitažlivější je však v jarním a opět podzimním období. Označena je značkami naučných stezek, napojuje se na modrou turistickou značku z Hladkých Životic do Jistebníka, případně na žlutou značku ze Studénky přes Petřvaldík do Košatky. Vzhledem k rovinnému charakteru území jde o nenáročnou vycházkovou trasu délky asi 3 km.

Dostupnost naučné stezky:
Z nádraží ve Studénce vlakem od Ostravy, Přerova i ze směru od Veřovic přes Štramberk a Příbor. Možno spojit s návštěvou železničního muzea v zámku ve Studénce.
Naučná stezka Kotvice - Slaňáky, ChKO Poodří

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 10.03.2004 v 12:34 hodin

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134