ONDRÁŠEK Novojičínský sbor ZUŠ [ Pěvecký sbor ]

Dětský pěvecký sbor Ondrášek Nový Jičín, Anglie Llangollen 1996
DPS Ondrášek
ONDRÁŠEK Novojičínský sbor ZUŠ

Ondrášek se narodil v roce 1967 a u jeho kolébky stál profesor Václav Ptáček - neúnavný propagátor sborového zpěvu. Pod jeho vedením se záhy z Ondrášku stalo reprezentativní těleso města Nového Jičína a po celou dobu si udržovalo výbornou úroveň. V roce 1992 převzal štafetu jeden z prvních členů Josef Zajíček

K předchozím úspěchům na domácí půdě se přidala i řada ocenění zahraničních : prvenství na mezinárodním sborovém festivalu v Arezzu (Itálie 1995), vítězství na festivalu Smetanova Litomyšl (1995), vítězství na 50. ročníku jednoho z nejprestižnějších festivalů Llangollen - červenec 1996 Severní Wales.

Ondrášek od samého počátku své činnosti spolupracuje s rozhlasovými a televizními studii a dosud vydal tři profilová alba:

Ondrášek zpívá vánoční koledy (MC, CD 1994),
Až do Jičína ... (MC-CD 1996) a
Ondrášek (CD 1998).

Mimo bohaté koncertní činnosti jak doma, tak v zahraničí (Maďarsko, Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Itálie, Belgie, Velká Británie, Japonsko, Finsko, Bulharsko, JAR, Řecko). Ondrášek organizuje sborové soutěže v rámci svého regionu i celostátního charakteru.

Hlavní koncertní sbor ONDRÁŠEK si vychovává své nástupce ve třech přípravných odděleních:
Hrášek (6-7 let),
Rarášek (7-9 let) a
Kulihrášek (9-12 let).

Celé těleso čítá na 300 dětí, o které se stará organizační výbor z řad rodičů. Zřizovatelem je Základní umělecká škola v Novém Jičíně. Toto kvalitní zázemí, nevšední péče městských a okresních orgánů i zájem sponzorů je velikým příslibem do budoucna.

Hrášek
1. přípravné oddělení je nejmladším oddělením Ondrášku, kde se 5-7 leté děti učí elementárním hudebním znalostem, správným pěveckým návykům a seznamují se s hudební literaturou úměrnou jejich věku. Ročně se představí posluchačům na 4-6 koncertech, v závěru školního roku mívají postupové zkoušky do vyššího oddělení a před prázdninami je očekává dvoudenní výlet, jako odměna za celoroční snahu. Vedle sbormistra Josefa Zajíčka a klavíristky Veroniky Škrobákové dostávají příležitost nadaní studenti jako asistenti, kteří pomáhají při nácviku repertoáru. V současnosti vykonává funkci asistenta Michaela Glogarová.

Rarášek
2. přípravné oddělení již klade na děti vetší nároky. Děti ve věku 7-10 let musí zvládat obtížné intonačně-rytmické problémy jednohlasého, ale často i vícehlasého zpěvu. Seznamují se s hudbou starých mistrů i s díly současných autorů. Práce bývá postupně intenzivnější, děti absolvují víkendová soustředění, narůstá koncertní činnost a děti se zúčastňují prvních sborových soutěží. Běžnou praxí jsou výměnné pobyty u dětí partnerských sborů, kdy děti získávají nejen nová přátelství, ale i cenné zkušenosti společenské. Konce školního roku pravidelně Rarášci odjíždějí na týdenní zahraniční soustředění, kde absolvují postupové zkoušky.

Kulihrášek
3. přípravné oddělení je určeno dětem 10-14letým, které již prokázaly své pěvecké dovednosti v nižších přípravných odděleních. Bezchybná intonace, orientace v notovém zápisu, zvládnutí vícehlasu se zde stává naprostou samozřejmostí. Velký důraz se zde klade na správné vedení hlasu, jeho přirozenou barvu a schopnosti pohybovat se dokonale ve všech hlasových polohách. Repertoár tvoří z velké části cizojazyčné skladby nejrůznějších hudebních epoch, protože se počítá s pravidelnou účastí na mezinárodních festivalech a soutěžích. Děti se každoročně účastní jarních a letních soustředění, kde bývá práce mnohem intenzivnější a detailnější. Vedle sbormistra pracuje se sborem klavíristka Marie Válková a ke spolupráci bývají často zváni i další instrumentalisté většinou z řad posluchačů konzervatoří či studentů hudebních akademií. Kulihrášci již měli možnost ověřit si své dovednosti na mezinárodních pódiích například v Itálii, Řecku, Slovensku či Belgii.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dětský pěvecký sbor Ondrášek Nový Jičín
Josef Zajíček
Derkova 1
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 708 488
(+420) 556 709 867
fax: (+420) 556 708 488
Dětský pěvecký sbor Ondrášek Nový Jičín
DPS Ondrášek, Praha, U Lorety 1997

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ondraseknj.cz
Typ záznamu: Pěvecký sbor
AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 28.05.2008 v 15:07 hodin

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134