Oranžový dům v Trutnově [ Sociální služby ]

celkový pohled
10.září 2004 byl slavnostně otevřen Oranžový dům v Trutnově, zrekonstruovaný a moderně vybavený objekt, ve kterém v minulosti sídlil Kojenecký ústav, a 13. září se tam nastěhovali první obyvatelé.
Jedná se o detašované pracoviště Ústavu sociální péče Hajnice - Barevné domky, které poskytuje 16 lidem s mentálním postižením kvalitní bydlení a od roku 2005 nabídne dalším lidem s mentálním postižením možnost denního pobytu.

V podkroví jsou vybudovány čtyři chráněné byty, ve kterých téměř samostatně žije 6 obyvatel. Ti prošli přípravou na tento typ bydlení v rodinných domcích v Hajnici, kde se naučili podílet se na všech pracech souvisejících s chodem běžné domácnosti. Nyní si uklízejí, vaří, perou, žehlí, obstarávají nákupy ... sami a mají možnost žít normálním způsobem života jako jejich vrstevníci.

Oranžový dům nabízí kromě chráněného bydlení i formu skupinového bydlení pro deset lidí. I tento typ bydlení předpokládá vyšší úroveň dovedností klientů, přičemž je kladen důraz na jejich samostatné rozhodování za asistenční podpory pracovníků ústavu. Klienti mají k dispozici běžný byt se standardním vybavením a dvou či jednolůžkovými pokoji. Jeden byt je pro pět klientů, kteří se podílejí na všech běžných domácích činnostech (vaření, praní, úklid, nakupování,...) za podpory pracovníků ústavu.

Věkové složení obyvatel je různorodé (od 11 ti do 48 let), žije zde 6 dívek, žen a 10 chlapců, mužů.

Náplň dne se odvíjí nejen od věku, ale i schopností klientů. Dva dojíždějí do školy, některým se podařilo sehnat zaměstnání mimo zařízení (ve firmě Grund, v Bílkově sanatoriu či trutnovském Domově důchodců). Ostatní nacházejí uplatnění v dílnách, které jsou vybudovány v přízemí budovy (tkaní koberečků, šití polštářků, prostírání, výroba drobných dárkových předmětů, vázání pytlů pro firmu Juta,...). K domu náleží rozlehlá zahrada, která také nabízí spoustu práce ve všech ročních obdobích.

Náplň dne netvoří jen pracovní terapie, ale všichni si opakují a rozšiřují své dosavadní znalosti ve "školičce", kterou každé ráno provozují vychovatelky, a třikrát týdně odpoledne dochází do "školičky" paní uč. dr. Kmeťová. V průběhu dne klienti chodí také na nákup, na procházky, připravují si jídlo (v týdnu mají obědy ve školní jídelně), starají se o domácnost a také mají čas pro své koníčky a zájmy. Každý čtvrtek chodí plavat do bazénu v Trutnově, trénují stolní tenis, navštěvují divadelní představení, jezdí na výlety apod.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.spmp.cz
Typ záznamu: Sociální služby
AKTUALIZACE: Jitka Punnerová (SPMP ČR, o.s.) org. 105, 05.08.2005 v 16:09 hodin

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134