Návrat na hlavní stranu

Šachova synagoga v Holešově

Šachova synagoga v Holešově patří mezi nejvýznamnější památky nejen v Holešově a okolí, ale také v celé České republice. Jelikož je tato synagoga dnes už jedinou synagogou tzv. polského typu, která se takto v originále zachovala a dodnes, bývá označována dokonce jako světový unikát.

V Holešově byla židovská obec již v 15. století, která si vybudovala také původní dřevěnou synagogu, ale ta při požáru v roce 1560 shořela. Proto si hned potom vybudovala synagogu novou, která stojí dodnes. Tato renesanční budova se v jádře dochovala do dnešní doby, i když byla v roce 1615 upravena a rozšířena přístavbou předsíně a výtvarně sjednocena vnitřními úpravami r. 1737. Dnešní synagoga je budova dvoupatrová. V přízemí je hlavní modlitební sál v jeho středu stojí nádherně zdobené řečnitě, zvané bima nebo almemor, odkud se četla tora, případně se odsud vyhlaovala nařízení a soudní výroky. Almemor holešovské synagogy pochází snad z nedalekých Dřevohostic, odkud byl přenesen po zániku tamější náboženské obce a představuje jemnou kovotepeckou práci druhé třetiny 18. století. Jižní stěna hlavního sálu je nad přísálím otevřena dvěma otvory do ženské galerie, která se nachází v prvním patře budovy. V této místnosti se dochovaly zlomky nástěnných rituálních textů, lemovaných lištami s ovocným a květinovým dekorem. Nad ženskou galerií se nachází místnost, která byla původně školou a je přístupná samostatně strmým schoditěm. V této místnosti se nachází nádherně zdobený dřevěný strop, obsahující květinové, ovocné a zvířecí motivy, pocházející z roku 1737.

V dnešní době je v ženské galerii i v bývalé židovské škole umístěna expozice Židé a Morava, seznamující návštěvníky s historií židů na Moravě od nejstarších zmínek po druhou světovou válku. Druhá část expozice seznamuje s židovskými památkami, které dnes na Moravě existují nebo alespoň dříve existovali. V obou těchto místnostech jsou také vystaveny předměty, které se používají k bohoslužbám i k běžnému životu.

Mimo synagogu stojí za zmínku i nedaleký židovský hřbitov, který je významný především tím, že se na něm nachází hrob významného učeného rabína Sabbatai ben Meir Kohena, zv. "šach", po něm je i pojmenována synagoga. Jeho hrob, spolu se synagogou je velmi často navštěvován zahraničními návštěvníky z USA, Izraele, Německa a mnohých dalších zemí. V poslední době se tento objekt stal také velmi využíván filmaři z České televize, kteří zde natáčeli již několik filmů.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Synagoga v Holešově
Vratislav Brázdil, průvodce
Příční ulice
769 01 Holešov
Česko (CZ)
tel: (+420) 603 796 411

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.olam.cz

Typ záznamu: Synagoga
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 19.05.2005 v 10:09 hodin

Copyright 1994-2021 © Luděk Šorm