Návrat na hlavní stranu

Přírodní rezervace MAŠTALE

Přírodní rezervace Maštale byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim 1.12.1993 a OkÚ Svitavy 26.6.1992. Zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule a Českomoravské vrchoviny na rozmezí chrudimska a svitavska. Největší geomorfologickou hodnotou jsou pískovcové skalní útvary,tzv.Budislavské skály.Jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do výše 60m do pískovců i podložních krystalických hornin.Údolí vyhloubily pramenité toky a pobočky Novohradky.Místy jsou náznaky vývoje skalních měst - Toulovcovy a Městské maštale

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mastale.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Alena MAŠKOVÁ (TO 28) org. 127, 18.11.2005 v 14:18 hodin

Copyright 1994-2021 © Luděk Šorm