Návrat na hlavní stranu

JAHODA Michael, Ing.

Tajemník městského úřadu

- do funkce jej jmenuje a odvolává starosta se souhlasem přednosty okresního úřadu; ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný starostovi

- je nadřízený všem pracovníkům městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů

- řídí a kontroluje činnost pracovníků městského úřadu a stanovuje platy pracovníkům MěÚ

- prostřednictvím pracovníků MěÚ zabezpečuje plnění usnesení MR a MZ

- zúčastňuje se zasedání městské rady a městského zastupitelstva s hlasem poradním

- dbá o účelnou organizaci práce odborů MěÚ a zabezpečuje jejich spolupráci při plnění úkolů

- sleduje výkon státní správy z hlediska dodržování zákonů a dle potřeby navrhuje opatření ke zlepšení výkonu státní správy

- dbá o materiálně technické vybavení městského úřadu

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto.luhacovice.cz

Typ záznamu: Tajemník města nebo obce
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 30.03.2004 v 11:02 hodin

Copyright 1994-2021 © Luděk Šorm