Návrat na hlavní stranu

Kaple Svaté Anny v Hůrce

Zděná kaple z roku 1851, doklad přežívání barokního architektonického tvarosloví ve venkovském prostředí v 19. století. Kaple je podélná, půlkruhový závěr je mírně zúžený a odsazený, nároží v místě odsazení jsou okosená.
Po obvodu stavby obíhá profilovaná korunní římsa. Průčelí je završeno štítovým volutovým nádstavcem, střecha je sedlová, s vížkou s lucernou.
Průčelí bylo na konci 60. let omítnuto tvrdou břízolitovou omítkou, plastickédetaily - pilastry s palmetovými hlavicemi a festony ve štítu a v nadedveří - byly odstraněny. Kaple je umístěna ve středu obce, u domu č.p. 8.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.jeseniknadodrou.cz

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 14:17 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm